In 2016 zijn wij een samenwerking aangegaan met RENN4, een Noordelijke instelling die gespecialiseerd onderwijs verzorgt. Graag vertellen wij iets over de succesvolle pilot, waardoor inmiddels al vier leerlingen een passende baan hebben gekregen.

Als gevolg van de Participatiewet zijn veel werkgevers verplicht mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, zogeheten garantiebanen. Ook RENN4 heeft deze verplichting. Aangezien de eigen leerlingen rechtstreeks onder het doelgroepenregister vallen, ligt het voor de hand om hen in te zetten voor deze garantiebanen. In een samenwerking tussen RENN4, de gemeente Smallingerland en Fa-Brik is in september gestart met een – zeer succesvol gebleken – pilot.

Aan de pilot hebben drie leerlingen mee gedaan, die aan de slag konden bij RENN4-scholen in Leeuwarden, Drachten en Assen. Alle drie hebben het geweldig gedaan; twee van hen hebben inmiddels zelfs een contract op zak. Fa-Brik begeleidt deze jongeren nu verder d.m.v. jobcoaching. Een leerling uit Hoogeveen is door Fa-Brik op een reguliere school in Assen geplaatst. Hij krijgt per half februari een contract. Mooie ontwikkelingen dus!