Fit via Fa-Brik

Levensstijl is ontzettend belangrijk in zowel je privé als in je werkzame leven. Fa-Brik zet zich hier dan ook erg voor in.

Methodiek en werkwijze

Telkens blijkt dat we te weinig bewegen. Dit is geen verrassing. Maar wel een uitdaging. Hoe krijg je
mensen dan aan het bewegen? Met fitness groepjes? Met bijeenkomsten over voeding en motivatie?
Wij denken dat je mensen kan veranderen als je een totaal pakket aan gaat bieden. Ervoor zorgt dat
je alle facetten in het fysieke en mentale aanpakt. Hoe willen we dat doen? Ons richten op het totaal
van factoren:
• Bewegen
• Voeding
• Ademen
• Meditatie
• Sociale contacten
• Slaap
We willen alle facetten langs lopen om inzicht te krijgen waar de mogelijke problemen zich afspelen.
Per onderdeel willen we mensen laten inzien waar verbetering mogelijk is. Laten inzien dat ondanks
meer bewegen je niet fitter wordt als je je voeding niet op orde hebt. Dat je slaap niet verbeterd als
je om 22.00 uur nog ongezond gaat eten. Alles staat in contact met elkaar.

Doel
 • Mensen leren inzien dat ze zelf controle hebben over hun leven. Dat ze zelf de spil zijn in de
  verandering. Het begint bij jezelf. Met ondersteuning kan je de stappen zetten richting een bewuster
  en gezonder leven.
  We kiezen voor een coach die van intake tot eind betrokken is en alle contacten en de doelen
  onderhoudt. Afspraken kunnen op bijzondere locaties (in het bos bijvoorbeeld) of met bijzondere
  doelen zijn. We kiezen voor zowel individueel als groepsgewijze aanpak. We hebben en kiezen voor
  samenwerking sport, diëtist, vrijwilligersorganisaties en andere organisaties. We kiezen voor een
  brede Intake met duidelijke inbreng kandidaat. We maken een plan waarbij stapsgewijs de gewenste
  aanpak om te komen tot de verschillende doelen en deeldoelen staat beschreven en het door- en
  uitzicht helder is. We kiezen ook voor bijvoorbeeld muziek, meditatie e.d. om doelen te behalen of
  de balans terug te brengen binnen een traject.