Beste relatie,
De afgelopen maanden is er veel gebeurd binnen ons bedrijf. Het UWV is erg tevreden over onze samenwerking en dit heeft geresulteerd in een mooi aantal aanmeldingen voor zowel Werkfit als Naar Werk. We hebben al een aantal kandidaten hierover gesproken en ook al kunnen begeleiden naar werk of een leuke vrijwilligersplek. Voor ons natuurlijk heel mooi dat dit lukt, maar nog mooier is het voor de kandidaten die vaak al jaren thuis zitten. Ook ons eerder aangekondigde project met Dolmans Landscaping is van start gegaan. Dolmans biedt een vijftal Wajongeren een reguliere werkplek binnen de groenvoorziening.

Uiteraard zijn er in ons werk ook wel eens zaken die minder gesmeerd verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van loonkostensubsidies en cao-perikelen. Zaken die geregeld móéten worden, maar die met onze complexe doelgroep weleens voor problemen en frustraties zorgen, zowel bij kandidaten als  werkgevers. Voor ons als Fa-Brik is het belangrijk dat de kandidaat gewoon aan het werk kan blijven en een toekomst kan opbouwen. We hopen dan ook dat deze praktische zaken in de toekomst voor wat minder kopzorgen zullen zorgen. Wij houden u op de hoogte!

Groeten,
Bastiaan de Groot & Eric Schenkel