Diensten

Fa-Brik is hét loket voor duurzame oplossingen in arbeidsmarktvraagstukken.
Wij bieden expertise, advies en ondersteuning op de volgende vlakken:

Garantiebanen

Fa-Brik begeleidt bedrijven die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), bijvoorbeeld in de vorm van garantiebanen. Wij adviseren en leveren praktische ondersteuning, zoals jobcoaching.

Arbeidspools

Fa-Brik ontwikkelt en organiseert arbeidspools (o.a. in samenwerking met Stichting Goed Werk die sroi-kandidaten aan een duurzame, reguliere baan helpt). Binnen de arbeidspool verzorgt Fa-Brik de jobcoaching en de administratie. Daarnaast werken wij actief aan het uitdenken van efficiënte werkprocessen en fungeren wij als ambassadeur voor de pool.

Jobcoaching

Fa-Brik is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren met een Wajong-uitkering. Behalve voor het UWV voeren wij jobcoaching uit in opdracht van gemeenten.

Werkfit & Naar werk

‘Werkfit’ maken >> Fa-Brik initieert en begeleidt re-integratieactiviteiten die ervoor zorgen dat een klant werkfit wordt, dat wil zeggen: er klaar voor is om op de arbeidsmarkt te participeren.  Een van onze samenwerkingspartners hierin is de Biotoop in Haren, die als re-integratie-werkplek fungeert.

Naar werk >> Daarnaast zet Fa-Brik zich ervoor in om de klant daadwerkelijk op een functie te plaatsen en deze persoon vervolgens aan het werk te houden.